ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Eş Zamanlı Kolorektal Karsinom ve Ekinokok Hastalığı: İki Olgu Sunumu
(JAREM 2013; 3: 123-125)
DOI: 10.5152/jarem.2013.341
Nöro-Behçet Hastalığına Bağlı Gelişen Nörojen Mesane: Olgu Sunumu
(JAREM 2014; 4: 28-30)
DOI: 10.5152/jarem.2014.427
Çölyak Hastalığının Nadir Bir Bulgusu: İnvajinasyon
(JAREM 2018; 8: 56-58)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1347
Derleme
Retrograd İntrarenal Cerrahi
(JAREM 2015; 5: 85-88)
DOI: 10.5152/jarem.2015.611
Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü
(JAREM 2016; 6: 67-73)
DOI: 10.5152/jarem.2015.799
Özgün Araştırma
On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
(JAREM 2016; 6: 152-155)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1069
Hastane Yönetimi Açısından Radyasyon Güvenliğinin Önemi ve Radyoloji Teknisyenlerinin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
(JAREM 2016; 6: 162-169)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1056
Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Viral Hepatit İnsidansı
(JAREM 2014; 4: 52-54)
DOI: 10.5152/jarem.2014.557
Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Yöntemi ile Yapılan Kısmi Matriks Eksizyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(JAREM 2014; 4: 7-11)
DOI: 10.5152/jarem.2014.478
Yaşlı Obez Hastalardaki Kaynamayan Osteopenik Humerus Şaft Kırıklarında Nonvaskülarize Fibula Grefti Pratik Bir Çözüm Olabilir
(JAREM 2011; 1: 15-17)
DOI: 10.5152/jarem.2011.05
Yenidoğan ve Bebeklik Döneminde Gastroözefageal Reflü
(JAREM 2011; 1: 21-25)
DOI: 10.5152/jarem.2011.07
İnfertil Çifte Yaklaşım ve İn Vitro Fertilizasyon’a Doğru Hasta Seçimi
(JAREM 2011; 1: 57-60)
DOI: 10.5152/jarem.2011.16
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları
(JAREM 2012; 2: 56-63)
DOI: 10.5152/jarem.2012.15
Kronik Hastalarda Sağlık Yönetimi ve İran’da Sağlık Yönetimi Modeli Dizaynı Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma
(JAREM 2017; 7: 1-6)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1067
Biomass Maruziyeti Olan Kadın Olgularda Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirilmesi
(JAREM 2017; 7: 16-20)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1176
Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
(JAREM 2017; 7: 26-31)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1219
Sağlık Eğitimi Politikalar
Eğitimde Farklı Bir Makro Organizasyon Modeli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi
(JAREM 2016; 6: 203-209)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1280
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018