ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma
(JAREM 2016; 6: 191-193)
DOI: 10.5152/jarem.2015.793
Çölyak Hastalığının Nadir Bir Bulgusu: İnvajinasyon
(JAREM 2018; 8: 56-58)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1347
Korozif Madde İçimi Sonrası Özefagus Striktür Gelişimi Olgu Sunumu
(JAREM 2016; 6: 59-61)
DOI: 10.5152/jarem.2015.767
Özgün Araştırma
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatının Maliyetini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
(JAREM 2018; 8: 96-100)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1966
Yaşlı Obez Hastalardaki Kaynamayan Osteopenik Humerus Şaft Kırıklarında Nonvaskülarize Fibula Grefti Pratik Bir Çözüm Olabilir
(JAREM 2011; 1: 15-17)
DOI: 10.5152/jarem.2011.05
Chlamydia Pneumoniae Seropozitifliği ve İskemik İnme Riski
(JAREM 2012; 2: 15-19)
DOI: 10.5152/jarem.2012.06
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları
(JAREM 2012; 2: 56-63)
DOI: 10.5152/jarem.2012.15
Obez Hastaların Tedavisinde İntragastrik Balonun Etkinliği: Retrospektif Klinik Çalışma
(JAREM 2013; 3: 97-99)
DOI: 10.5152/jarem.2013.412
Obezitede Tiroid Fonksiyonları
(JAREM 2014; 4: 74-76)
DOI: 10.5152/jarem.2014.466
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
(JAREM 2017; 7: 45-50)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Tension-free Vajinal Tape (TVT) başarısızlığını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1899
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1997
Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişimine Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2084
Tension-free Vajinal Tape (TVT) başarısızlığını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1899
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.08.2018