ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları
(JAREM 2017; 7: 149-151)
DOI: 10.5152/jarem.2017.977
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
(JAREM 2017; 7: 161-162)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1275
Büyük Safen Ven Aplazisi
(JAREM 2016; 6: 62-64)
DOI: 10.5152/jarem.2015.782
Derleme
Antenatal Hidronefroz
(JAREM 2013; 3: 60-65)
DOI: 10.5152/jarem.2013.16
Özgün Araştırma
Hipertansif Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Proteinüri İlişkisi
(JAREM 2014; 4: 115-120)
DOI: 10.5152/jarem.2014.572
Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması
(JAREM 2013; 3: 31-35)
DOI: 10.5152/jarem.2013.10
İnfertil Hastalarda Uterusun Değerlendirilmesinde Salin İnfüzyon Sonohisterografisi’nin Yeri
(JAREM 2015; 5: 102-106)
DOI: 10.5152/jarem.2015.721
Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
(JAREM 2017; 7: 74-81)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1246
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2017