ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Burunda Sessiz Yabancı: Rinolit
(JAREM 2012; 2: 85-86)
DOI: 10.5152/jarem.2012.21
Çocukta Sitomegalovirüs İlişkili Protein Kaybettiren Gastropati (Menetrier Hastalığı)
(JAREM 2016; 6: 56-58)
DOI: 10.5152/jarem.2015.752
Nokardiaya Bağlı Beyin Absesi ile Komplike Olan Wegener Granülomatozu Olgusu
(JAREM 2016; 6: 126-128)
DOI: 10.5152/jarem.2016.954
Derleme
Antenatal Hidronefroz
(JAREM 2013; 3: 60-65)
DOI: 10.5152/jarem.2013.16
Ailevi Akdeniz Ateşi
(JAREM ; : 89-93)
DOI: 10.5152/jarem.2015.642
Özgün Araştırma
Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(JAREM 2012; 2: 32-35)
DOI: 10.5152/jarem.2012.14
Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi
(JAREM 2018; 8: 72-78)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1692
Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi
(JAREM 2019; 9: 50-54)
DOI: : 10.5152/jarem.2019.2727
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM 2019; 9: 102-106)
DOI: 10.5152/jarem.2019.1997
Penil Protezin Çıkarılmasına Yol Açan Enfeksiyonlarda Çeşitli Komorbiditelerin Rolü
(JAREM 2014; 4: 108-110)
DOI: 10.5152/jarem.2014.543
Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
(JAREM 2012; 2: 101-103)
DOI: 10.5152/jarem.2012.24
İzmir’de Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Aile Hekimliği Polikliniği Hasta Profilinin Retrospektif Değerlendirilmesi
(JAREM 2017; 7: 112-116)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1165
Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi
(JAREM 2018; 8: 153-156)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2000
Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1692
Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1692
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019