ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Kronik pelvik ağrı ayırıcı tanısında pelvik venöz konjesyon
1 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1259
811 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Pelvik venöz konjesyon, kronik pelvik ağrı, disparoni
Özet

Amaç: Kronik pelvik ağrılı hastalarda pelvik venöz konjesyon (PVK) sıklığını araştırmak.
 

Yöntemler: Retrospektif çalışmamızda, kronik pelvik ağrı nedeni ile sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya kalça eklem MRG incelemesi yapılan sıralı 171 hasta pelvik venöz konjesyon yönünden değerlendirilmiştir. Parauterin-periprostatik alanda çapı 6mm ve daha geniş variköz venöz yapılar saptanması pelvik venöz konjesyon olarak kabul edildi. Anlamlılık sınırı P<0,05 ve çift yönlü olarak alındı.
 

Bulgular: Tüm hastalar göz önüne alındığında 45 (%26,3) hastada PVK saptandı. PVK görülme sıklığı kadınlarda %31,8, erkeklerde %16,4 olarak hesaplandı. Pelvik venöz konjesyon kadınlarda, erkeklere göre daha sık izlenmektedir (P=0,044 Ki-kare testi). PVK saptanan hastalarda medyan yaş 35 (19-63) idi.
 

Sonuç: Pelvik venöz konjesyon yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de sık saptanan bir patolojidir. Kronik pelvik ağrısı bulunan hastalarda ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2017