ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastaların sosyodemografik özellikleri ve tıbbi durumları
1 Ulubey İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Uşak, Türkiye  
2 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1286
709 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, Sağlık dışı diğer sorunlar, memnuniyet
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı; evde sağlık hizmeti alan hastaların tıbbi durumlarını, sosyodemografik özelliklerini ve aynı zamanda sağlık dışı diğer ihtiyaçlarını incelemektir.

 

Gereç ve yöntemler: Evde sağlık hizmeti alan hasta ve/veya hasta yakınlarına 27 sorudan oluşan anket uygulandı. Tanımlayıcı, kesitsel bir çalışmadır. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya 170 hasta dâhil edildi. Hastaların %38’i 75-84 yaş aralığındaydı. Kadın popülasyon fazla idi. En fazla hipertansiyon tanısı yer almaktaydı. Hastaların en çok aldığı hizmet %72 (n=123) rutin muayene ve tetkik istemiydi. Hastaların %80’inden fazlası sağlık dışı sorunu olduğunu belirtti. Hastalarımızın %90’ı (n=160) almış oldukları evde sağlık hizmetinden memnundu. Hastaların %71’i (n=121) sosyal anlamda ailesi dışında kimseden destek görmüyordu.

 

Sonuç: Hastaların ulaşım, barınma ve ısınma gibi sağlık dışı sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözülebilmesi için kamu ve sivil toplum örgütlerinin verdikleri hizmetlerin koordine edilmesi, hizmetin kapsamının sağlık dışı diğer sosyal bileşenleri de içine alacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 23.08.2017