ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Intrauterin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maruziyeti
1 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2017; 7: 42-44
DOI: 10.5152/jarem.2016.1256
Anahtar Kelimeler: Sentetik kannabinoid, bonzai, yenidoğan yoksunluk sendromu
Özet

Sentetik kannabinoidler (SK) kanabis (esrar, marihuana) benzeri etkileri olan yasa dışı maddelerdir. Bu ürünler, bitkisel içeriğin üzerine birkaç farklı sentetik kannabinoid püskürtülmüş psikoaktif karışımlardır. SK’lerin kronik kullanımı, uzun süreli kanabis kullanımına benzer şekilde bağımlılık sendromuna, çekilme belirtilerine ve psikiyatrik semptomlara yol açar. Markadan markaya ve seriden seriye değişen farklı kombinasyon ve oranlarda farklı SK maddeler olması nedeniyle, SK içeren maddelerin klinik etkilerini tahmin etmenin oldukça güç olduğu söylenebilir. Bu maddelerin adolesanlar arasında kullanımının yaygınlaşması nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu maddelere intrauterin maruz kalan ve doğum sonrası çekilme semptomları gösteren yenidoğanlarla giderek artan sıklıkta karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Bu makalede Türkiye’de ‘bonzai’ adı altında pazarlanan sentetik kannabinoide gebelik boyunca maruz kalan bir yenidoğan sunulacaktır. Yazımızda bu vaka ışığında, klinisyenleri sentetik kannabinoidlerin yenidoğandaki yoksunluk bulguları yönünden bilgilendirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018