ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
1 Clinic of Pediatrics, Ministry of Health University of Health Sciences Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Biochemistry, Ministry of Health University of Health Sciences Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Ministry of Health Public Hospitals Union General Secretary, Nevşehir, Turkey  
JAREM 2017; 7: 45-50
DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, obezite, risk faktörleri, HOMA-IR
Özet

Amaç: Çocukluk çağı obezitesi son yıllarda tüm dünyada yaygın bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Son zamanlarda obezite ile mücadelede obezitede rol oynayan risk faktörleri üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Bağcılar Bölgesinde obezite gelişiminde rol oynayan risk faktörleri ve obezitenin sonuçları değerlendirilmiştir.

 

Yöntemler: Yaş aralığı 4-15 olan 250 obez hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan obez hastaların vücut kitle indeksi hesaplandı. Hastalara sosyodemografik verilerini değerlendirmek üzere televizyon izleme süresini, beslenme alışkanlıklarını, fiziksel aktivite durumunu, ailede obez birey varlığını ve tamamlayıcı beslenmeye geçiş zamanını sorgulayan anket formları uygulandı. Açlık glukoz, insülin, kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein, düşük dansiteli lipoprotein ve trigliserit düzeyleri ölçüldü. Homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) değerleri hesaplandı.

 

Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 10,71±2,69 yıldı. Hastaların 112’si (%44,80) erkek, 138’i (%55,20) kızdı. Pubertal dönemin (p=0,0001), ailede obez birey varlığının (p=0,021), günlük 3 saatten fazla televizyon izleme süresinin (p=0,0001) çocukluk çağı obezitesinde risk faktörü olduğu görüldü. HOMA-IR yüksekliğinin (p=0,0001), açlık insulin düzeyi yüksekliğinin (0,003) ve yüksek dansiteli lipoprotein düşüklüğünün (p=0,037) obeziteden en fazla etkilenen parametreler olduğu gözlendi.

 

Sonuç: Çocukluk dönemi ve adelosan dönemde obez olmak yetişkin dönemde de devam edip ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Obezitede risk faktörlerinin saptanıp beslenme konusunda ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi obezite ile mücadelede önemlidir.

 

Cite this article as: Erol M, Yiğit Ö, Zengi O, Çömçe M, Bostan Gayret Ö, Fuçucuoğlu D, et al. Factors Affecting the Risk of Childhood Obesity in the Bağcılar region of İstanbul. JAREM 2017; 7: 45-50.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018