ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Asemptomatik Gebe Bir Kadında İnkomplet Mesane Duplikasyonu
1 Department of Urology, Şişli Memorial Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Gynecology and Obstetrics, Şişli Memorial Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2017; 7: 89-91
DOI: 10.5152/jarem.2017.981
Anahtar Kelimeler: Mesane, kadın, gebelik, mesane duplikasyonu
Özet

Mesane duplikasyonu üriner sistemin nadir görülen konjenital malformasyonlarından biri olup komplet ve inkomplet olarak sınıflandırılır. Bu malformasyon genellikle ürolojik ve non-ürolojik olabilen diğer anomalilerle birliktedir. İnkomplet sagittal mesane duplikasyonu olan ve hamile kalarak sağlıklı bir çocuk doğuran asemptomatik erişkin bir kadın olgusunu sunduk.

 

Cite this article as: Alkan E, Turan M, Semiz A, Balbay MD. Incomplete Bladder Duplication in an Asymptomatic Pregnant Female. JAREM 2017; 7: 89-91

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018