ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu
1 Clinic of Urology, University of Health Sciences Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Urology, Edirne Sultan 1.Murat State Hospital, Edirne, Turkey  
JAREM 2017; 7: 86-88
DOI: 10.5152/jarem.2016.972
Anahtar Kelimeler: Behçet, nörojen mesane, aşırı aktif detrusor, antikolinerjik
Özet

Behçet Hastalığı, vasküler sistemin hem arteryel hem de venöz damarlarını tutan, genellikle genç erişkinlerde görülen sistemik bir vaskülittir. Etyolojisi halen bilinmemektedir. Patognomonik belirtileri; rekürren oral aft ile birlikte pozitif paterji testi, deri lezyonları, rekürren genital ülserler ve göz lezyonlarından en az ikisinin varlığıdır. Ürogenital tutulum genellikle genital ülserler, üretrit, epididimit ve rekürren sistiti içerir. Mesane tutulumu oldukça nadirdir ve sadece birkaç vaka rapor edilmiştir. Ürodinamik olarak nöro Behçet hastalığında gelişen nörojenik mesane bulguları; depolama fazında aşırı aktif mesane ve boşaltım fazında detruor sfinkter dissinerjisidir. Biz bu vaka sunumunda mesane tutulumunun bazı açılarını sunmayı amaçladık.

 

Cite this article as: Dinçer M, Çakır ÖM, Fikri O, Kandıralı E. Bladder Dysfunction in Behçet’s Disease. JAREM 2017; 7: 86-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.08.2018