ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Türkiye’nin Sakarya İlinde Alerjik Rinitli Çocukların İnhalan ve Besin Alerjenlerine Duyarlılık Prevalansı
1 Department of Pediatrics, Sakarya University School of Medicine, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
2 Department of Pediatric Allergy-Immunology, Sakarya University School of Medicine, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
JAREM 2017; 7: 63-69
DOI: 10.5152/jarem.2017.1218
Anahtar Kelimeler: Duyarlılık, alerjik rinit, alerjen, prevalans
Özet

Amaç: Alerjik rinitli çocuklarda duyarlılık prevalans çalışmaları Türkiye’nin değişik bölgelerinden nadiren bildirilmiş olmasına rağmen, Sakarya gibi nemli bölgelerdeki bazı duyarlılık oranları tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, Sakarya ilinde alerjik rinitli çocuk hastaların duyarlaşmasında hangi alerjenlerin rol oynadığını ortaya çıkarmaktı.

 

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Mayıs 2013- Haziran 2015 tarihlerinde Sakarya’daki tek pediatrik alerji polikliniğine gönderilen 1-18 yaş arası alerjik rinit semptomlarına sahip 623 hastayı içerir. İlk olarak, demografik veri ve hasta hikâyesini içeren anket dolduruldu. Duyarlılığı saptamak için multipl deri prik test sistemi uygulandı. Negatif kontrol 0x0mm iken, ≥3 mm çapındaki kabarıklık alerjenle pozitif sonuç olarak alındı.

 

Bulgular: Toplamda, çocukların 289/623’ü (%46) pozitif cevap verdi. Hastaların %37’sinde çoklu duyarlaşma saptandı. 289 hastanın değerlendirmesine göre; polenlere %87 (ot: %66 ve ağaç: %21); akarlara %51; otlara %66; ağaçlara %21; küf mantarlarına %8; hayvanlara %6 ve besinlere %6 oranında duyarlılık saptandı. Beş yaş üstünde duyarlılık şöyleydi: otlar, %72 (168/233); akarlar, %49,4; ağaçlar, %24,5; küfler, %6,9 ve hayvanlar, %6. Beş yaş altında: akarlar, %59 (33/56); otlar, %42,9; besinler, %25; küfler, %10,7; ağaçlar, %5,4; ve hayvanlar %3,6 idi.

 

Sonuç: Önemli oranda duyarlaşma en çok polen ve akarlara karşı mevcuttu. Nemli Sakarya ilinde bize gönderilen hastalarda daha düşük (%8) oranda küfe karşı duyarlaşma bulundu. 

 

Cite this article as: Elmas B, Özdemir Ö. Title: Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis for Inhalant and Food Allergens in the Province of Sakarya, Turkey. JAREM 2017; 7: 63-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 24.09.2018