ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Erken Dönem Akut Solunum Sıkıntısı Sendrom’lu Hastalarda Metilprednizolon Tedavisinin Etkileri
1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Anesthesiology and Reanimation, Special Koşuyolu Medipol Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1528
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, metilprednizolon, mekanik ventilasyon, mortalite
Özet

Amaç: Yüksek insidansı ve kötü sonuçlarına rağmen, akut solunum sıkıntısı sendromunda (ARDS) özel bir tedavi yoktur. Çeşitli çalışmalarda birçok farmakolojik ajan araştırılmıştır, ancak etkinliği kanıtlanmış tedavi seçenekleri sınırlıdır. Çalışmamızın amacı, erken dönem ARDS'de metilprednizonon tedavisinin mortalite ve morbidite üzerine etkisini belirlemektir.

 

Yöntemler: Ocak 2008 - Aralık 2012 tarihleri arasında mekanik ventilasyon (MV) uygulanan 47 ARDS'li hasta bu çalışmaya dâhil edildi. Olgular, metilprednizolon grubu (22 hasta) ve kontrol grubu (25 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Metilprednizolon grubundaki kişiler ilk gün 2 mg/kg intravenöz yükleme dozunu takiben, 2-15. günlerde 6 saatte bir 0,5-15 mg/kg ve 16-22 günlerinde her 6 saatte 0,25 mg/kg'lık metilprednizolon infüzyonu aldılar.

 

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, metilprednizolon grubunda MV'den ayrılma oranı anlamlı olarak daha yüksek (p=0.005), MV süresi daha kısa (p = 0.021) ve mortalite oranı daha düşük idi (p = 0.013). Kaplan Meier analizinde, metilprednizolon grubundaki sağkalım olasılıkları kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p = 0.022). Ek olarak, metilprednizolon grubunda LIS, MODS ve CRP değerleri daha düşüktü. Ancak, her iki grup arasında ARDS’nin geliştiği gün, ARDS süresi ve hastanede kalış süresi bakımından farklılık yoktu.

 

Sonuç: Çalışmamız ARDS tanısı alan hastalarda, erken metilprednizolon tedavisinin pulmoner ve ekstra pulmoner organ fonksiyonlarında anlamlı düzelme sağladığını, MV'den ayrılma olasılığını arttırdığını ve mortaliteyi azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 23.01.2018