ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Romatoid Artritli Bir Hastada İzole Superior Gluteal Sinir Mononöropatisi
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bahçeşehir University Medical Faculty, İstanbul, Turkey  
2 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Bahçeşehir Health Sciences Faculty, İstanbul, Turkey  
JAREM 2017; 7: 152-157
DOI: 10.5152/jarem.2017.1211
Anahtar Kelimeler: Superior gluteal sinir, romatoid artrit, mononöritis multiplex
Özet

Romatoid artritli hastalarda izole mononöritis multipleks nadir izlenir. Superior gluteal sinir palsileri total kalça protezi gibi operasyonlar sonrası iatrojenik gerçekleşir. Hastalar lateral uyluk ağrısından şikayet ederler. Hastamızın aynı anda hem bilateral kalça displazisi hem de romatoid artrit hastalığı olması nedeniyle abdominal manyetik rezonans (MR) ve çoklu elektronöromyografi (ENMG) ve laboratuvar çalışmaları yapıldı. Anevrizm ve tümöral lezyonlar gibi malign durumlar öncelikle elendi. Hastanın tanısı romatoid artrite bağlı mononöritis multipleks olarak teşhis edildikten sonra günde 3 kez 800 mg gabapentin ve günde bir kez alfa-lipoik asit 600 mg 6 ay boyunca tedavide kullanıldı. Ek olarak lumbosakral bölge için fizik tedavide konvansiyonel TENS, sıcak paket, kontinue ultrason, güçlendirme ve gevşeme egzersizleri tercih edildi. Şikayetlerinin büyük kısmı tedavi sonrası geriledi. Romatoid artrite bağlı izole superior gluteal sinir mononöropatisi nadir görülen bir durumdur ve de detaylı değerlendirilip uygun şekilde tedavi edilmelidir.

 

 

Cite this article as: Ural İH, Alptekin HK, Ataş Balcı L. Isolated Superıor Gluteal Nerve Mononeuropathy in Patient with Rheumatoıid Arthritis. JAREM 2017; 7: 152-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018