ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu
1 Clinic of Anesthesiology ve Reanimation, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Beyoğlu Public Hospitals Body General Secretarial, Medical Services Head Office, İstanbul, Turkey  
JAREM 2017; 7: 158-160
DOI: 10.5152/jarem.2016.1252
Anahtar Kelimeler: Olanzapin, hiponatremi, uygunsuz antidiüretik hormon sendromu, antipsikotik ajanlar, şizofreni
Özet

Posterior hipofizden antidiüretik hormonun (ADH) sürekli salınımı ile karakterize uygunsuz ADH sendromu sonucu gelişen hiponatremi, antipsikotik ilaç tedavisinin az bilinen ama yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. Bu makalede status epilepticus tablosunda başvuran, şizofreni tanısı ile olanzapin kullanan hastayı sunduk. Hastanın uygunsuz ADH sendromunu işaret eden medikal öyküsü, biyokimyasal kan ve idrar sonuçları, hiponatreminin olanzapin kullanımına bağlı gelişen uygunsuz ADH sendromundan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Hasta, olanzapininin kesilmesi, sıvı kısıtlaması ve hipertonik/normal salin replasmanı ile başarıyla tedavi edilmiştir. Olanzapin tedavisi planlandığında, su-sodyum dengesi üzerine olası yan etkilerinin akılda tutulmasının, olanzapin gibi atipik antipsikotik ilaç kullanan hastaların başta sodyum olmak üzere elektrolitlerinin yakından takip edilmesinin önemini tekrar vurgulamak isteriz.

 

 

Cite this article as: Kır G, Gözügül E, Düşünür A, Yumru C. Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone Due to Olanzapine Use. JAREM 2017; 7: 158-60. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018