ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Ataksi telenjiektazili çocukta mesane duvarı telenjiektazilerine ikincil persistan hematüri: Olgu sunumu
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Anahtar Kelimeler: ataksi telenjiektazi, inatçı hematüri, mesane, fulgurasyon
Özet

Ataksi telenjiektazi(AT) otozomal resesif geçişli bir immün yetmezlik sendromudur. Vücudun çeşitli yerlerinde görülebilen telenjiektaziler arasında mesane duvarı telenjiektazileri nadiren görülmektedir ve hayatı tehdit eden hematüri ataklarına sebep olabilir. Olgumuz, ataksi telenjiektazinin yanında akut lenfoblastik lösemi tanısı almış olup inatçı hematüri kliniği ile değerlendirildi. Yapılan tanısal sistoüretroskopisinde mesanede yaygın hemorajik telenjiektazi alanları görüldü. Telenjiektazilerin neden olduğu kanama, fulgurasyon ve traneksamik asitin intravezikal yoldan sürekli infüzyonu ile kontrol altına alındı. Sonuç olarak ataksi telenjiektazili hematürik hastalarda farklı tedavi seçenekleri olsa da, erken sistoüretroskopi ve ardından telenjiektazilerin fulgurasyonu ile intravezikal traneksamik asit uygulanması, kanama kontrolünü sağlamada etkilidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 10.04.2018