ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Derleme
D Vitamini’ nin Astım ve Diğer Alerjik Hastalıklardaki Rol ve Önemi
1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 1-8
DOI: 10.5152/jarem.2017.1264
Anahtar Kelimeler: D vitamini, astım, alerji, vitamin D reseptörü, egzama, ürtiker
Özet

 

D vitamini, kemik metabolizması ve nöromusküler işlevler üzerinde önemli rolleri olan bir steroid hormondur. Son zamanlardaki araştırmalar da immun sistemi değişik mekanizmalarla etkileyerek astım ve alerjik hastalıkların tedavi ve gelişiminde rolü olduğu göstermiştir. D vitamini vücutta karaciğer ve böbrekte aktif haline geldikten sonra hücre membranı üzerindeki vitamin D reseptörü üzerinden etkisini gösterir. Vitamin D reseptörü tüm dokularda özellikle solunum ve barsak epitelinde eksprese olup D vitamininin iskelet dışı fonksiyonları olan anti-inflamatuar ve immünomodulatör etkileri oluşturulur. Bunların sonucu olarak, D vitamininin sadece kendinin değil vitamin D reseptörünün de insan vücudundaki birçok sistem üzerinde etkisinin olabileceğine inanılmaktadır. Bazı araştırmacılar D vitamini eksikliğinin, bazıları ise diyetteki D vitamini fazlalığının astım ve alerjik hastalıkların artışına yol açtığını savunmaktadır. Böylece günümüzde D vitamininin alerjik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanımını bazı yazarlar önermektedir. En sık vitamin D’nin özellikle astım atağını önlemede ve dirençli astım tedavisinde faydalı olduğu bildirilmektedir. Son yıllarda, atopik dermatit ve kronik ürtiker-anjiyoödemin tedavisinde de vitamin D’nin kullanımının önemli role sahip olduğuna dair literatür verisi de artmaktadır. 

 

 

Cite this article as: Özdemir Ö, Karavaizoğlu Ç. Role and Importance of Vitamin D in Asthma and Other Allergic Diaseases. JAREM 2018; 8: 1-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019