ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Çölyak Hastalığının Nadir Bir Bulgusu: İnvajinasyon
1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 56-58
DOI: 10.5152/jarem.2018.1347
Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, invajinasyon, çocukluk çağı
Özet

Çölyak ve invajinasyon birlikteliği erişkinlerde görülmekle birlikte literatürde az sayıda çocuk olguda bildirilmiştir. Bu olgu ile çocukluk çağında invajinasyon ve çölyak birlikteliğini tartışmak  istedik.

 

Cite this article as: Urgancı N, Polat S, Yılmaz B. A Rare Symptom of Celiac Disease: Invagination. JAREM 2018; 8: 56-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019