ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
T4 Vertebra Fraktüründe Bilgisayarlı Tomografi altında Perkütan Kifoplasti Uygulaması
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı, İstanbul, Türkiye  
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 52-55
DOI: 10.5152/jarem.2018.1318
Anahtar Kelimeler: Kifoplasti, torakal, vertebra, fraktür
Özet

 

Vertebra fraktürleri için perkütan vertebra kuvvetlendirici girişimler giderek popülerleşmektedir. Ancak torakal vertebra morfolojisi ve canlı skopi görüntülemesindeki bazı güçlükler nedeniyle farklı görüntüleme modalitelerine ihtiyaç duyulabilmektir. Bu olgu sunumunda seri bilgisayarlı tomografi görüntülemesi altında yapılan bir T4 kifoplasti uygulaması sunulmaktadır.

 

Cite this article as: Çetin E, Kabataş S, Civelek E, Yenigün Çetin F, Savrunlu EC, Nacar Doğan S. Percutaneous Kyphoplasty Application for T4 Vertebral Fracture Under Computerized Tomography: Case Report. JAREM 2018; 8: 52-5.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019