ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Erektil Disfonksiyonlu Hastaların Serum Magnezyum Değerinin Sağlıklı Akranları ile Karşılaştırılması
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye  
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Ankara, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 25-29
DOI: 10.5152/jarem.2018.1462
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, magnezyum, belirteç
Özet

 

Amaç: Erektil disfonksiyon (ED) erkekler arasında oldukça sık görülen ve yaşam kalitesini bozan yaygın bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı ED ile başvuran hastaların serumunda ölçülen magnezyum seviyesinin sağlıklı akranlarından farklı olup olmadığını incelemektir.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, 2014-2016 yılları arasında üroloji kliniğinde takip edilen ve çalışma için verilerine ulaşılan 344 hasta kullanıldı. Hastalar ED’si olan grup 1 (n=155) ve ED’si olmayan grup 2 (n=189) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların yaşları, ek hastalıkları, sigara kullanımı gibi özellikleri ile serum magnezyum, kalsiyum ve inflamatuar belirteçler gibi laboratuvar parametreleri kaydedildi. Cinsel durum SHIM-5 formu ile değerlendirildi. Gruplar bu parametreler açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Yaşın gruplara göre dağılımı, grup 1 (ED’li hastalar) için 63,15±8,90 yıl, grup 2 (kontrol) için 61,63±8,01 yıl olarak saptandı (p=0,101). BMI ve göbek çevresi açısından da gruplar arasında farklılık izlenmedi (p>0,05). Serum magnezyum seviyesi grup 1 ve grup 2 için sırasıyla; 1,94±0,20 ve 2,00±0,17 mg/dL olarak belirlendi (p=0,008). İnflamatuar belirteç olarak ölçülen WBC değeri grup 1 ve grup 2 için sırasıyla 6,94±1,74 ve 6,58±1,43 olarak belirlendi (p=0,04). 

 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda serum magnezyum değerinin, kontrol grubuna göre ED hastalarında azaldığı saptandı. Bu nedenle, ED hastalarında serum magnezyum değerinin belirlenmesi faydalı olabilir. Ayrıca serum magnezyum değeri, riskli hastaların önceden saptanması için bir belirteç olarak kullanılabilir.

 

Cite this article as: Benli E, Çırakoğlu A, Ayyıldız SN. Comparison of Serum Magnesium Levels in Patients with Erectile Dysfunction and Healthy Peers. JAREM 2018; 8: 25-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019