ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Sadece Yaramazlık mı Yoksa Bir İşaret Mi? Çocuklarda Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim
1 Clinic of Otolaryngology, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2018; 8: 30-33
DOI: 10.5152/jarem.2017.1515
Anahtar Kelimeler: Kulak yolu, yabancı cisim, efüzyonlu otitis media, östaki tüpü, timpanometri, akustik empedans testleri
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklarda dış kulak yolunda yabancı cisim ile kulak sorunları arasında bir ilişki olup olmadığının saptanmasıdır.

 

Yöntemler: Bu prospektif kontrollü çalışmada, çalışma grubu dış kulak yolu kanalında yabancı cisim saptanan 46 çocuk, kontrol grubu ise kulak burun boğaz şikayeti olmayan 46 çocuktan oluşturuldu. Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra çalışma grubuna ve kontrol grubuna timpanometri uygulandı. Veriler arasında yaş, cinsiyet, yabancı cisim olan kulak, yabancı cisim tipi, yabancı cismin kaldığı süre, yabancı cismin çıkarılmasına ait ayrıntılar ve timpanometri sonuçları yer aldı.

 

Bulgular: Çalışma grubundaki çocukların 15’i (%32,6) tip A, 7’si (%15,2) tip C1, 9’u (%19,6) tip C2 ve 15’i (%32,6) tip B timpanometriye sahipti. Buna karşın, kontrol grubundaki çocukların 34’ü (%73,9) tip A, 5’i (%10,9) tip C1, 3’ü (%6,5) tip C2 ve 4’ü (%8,7) tip B timpanometriye sahipti. B tipi timpanometriye sahip çocukların yüzdesi, çalışma grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,005) ve A tipi timpanometri yüzdesi kontrol grubunda anlamlı derecede yüksekti (p<0,001).

 

Sonuç: Klinik ve istatistiksel kanıtlar östaki tüp disfonksiyonu ve efüzyonlu otitis media'nın çocuk kulaklarında tahrişe neden olduğunu ve bu rahatsızlıkları gidermek için kulağına bir şeyler koymalarını sağlayabileceğini göstermektedir. Dış kulak yolları yabancı cisimsi olan tüm çocukların orta kulak problemlerinin teşhisinde gecikmeyi önlemek için bir otolog tarafından görülebilmesini öneriyoruz. Çocuklarda dış kulak yolunda yabancı bir cisim varlığı kulak hastalığına işaret edebilir ve göz ardı edilmemelidir.

 

Cite this article as: Dinç ME. Is it Merely Mischief or a Sign? Children with a Foreign Body in the External Acoustic Meatus. JAREM 2018; 8: 30-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019