ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
1 Department of Pulmonary Medicine, İstanbul Yeni Yüzyıl University, School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Pulmonary Medicine, Marmara University, School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -

Özet

Amaç: Prokalsitonin (PCT), c-reaktif protein (CRP) ve lökosit sayısı gibi enfeksiyon durumunda serumda artış gösteren önemli bir biyo-belirteçtir. Ancak alt solunum yolu enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında PCT’nin değeri tam bilinmemektedir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik başlama ve sonlandırma konusunda PCT ve diğer biyo-belirteçlerin yerini irdelemeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Yetmiş sekiz hasta (30 pnömoni, 24 kronik obstrüktif akciğer hastalığı [KOAH] alevlenme, 24 sağlıklı kontrol) değerlendirildi. Demografik ve klinik özellikler, laboratuar sonuçları değerlendirildi. Bazal PCT, lökosit, CRP sonuçlarına bakıldı ve bu sonuçlar tedavinin 7. gününde tekrarlandı.

 

Bulgular: Kontrol grubuyla kıyaslandığında nötrofil sayısı, lökosit sayısı ve PCT değeri daha yüksek bulunmuştur. Pnomoni ve KOAH alevlenme grubunda 7. günün sonunda lökosit sayısı, CRP ve PCT değerinde anlamlı ölçüde düşme olduğu gözlendi (p<0,001). Pnömoni grubunda PCT ile lökosit sayısının ((r=0,495, p<0,005), nötrofil sayısının (r=0,426, p<0,019), ve CRP düzeyinin (r=0,515, p<0,004) korelasyon içinde olduğu gözlenmiştir. ROC eğrisi analizleri yapıldığında PCT için eşik değer 0,12 ng/mL (AUC: 0,742, %95 CI, 0,620-0,863), CRP için eşik değer 22,9 mg/L (AUC: 0,867, %95 CI, 0,777-0,956) olarak tespit edilmiştir.

 

Sonuç: PCT’in alt solunum yolu enfeksiyonlarının erken evrelerinde yüksek olduğu gözlenmiştir. Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek adına PCT antibiyotik başlanması ve kesilmesi konusunda anlamlı bir biyo-belirteç olarak kullanılabilir.

 

Cite this article as: Kalamanoğlu Balcı M, Balcan B, Olgun Yıldızeli Ş, Ceyhan B. Procalcitonin-Guided Antibiotic Treatment in Lower Respiratory Tract Infections. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.1692

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019