ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
1 Clinic of Urology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Urology, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Newcastle University, Northern Institute for Cancer Research, Newcastle Upon Tyne, England  
4 Clinic of Urology, İstanbul Yeni Yüzyıl University Özel Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.1997
Anahtar Kelimeler: Emzirme, etiyoloji, gece idrar kaçırma, risk faktörleri, üriner inkontinans
Özet

 

Amaç: Primer monosemptomatik enürezis nokturna (PMEN) gündüz alt üriner sistem semptomları olmayan ve 6 aydan daha uzun süre kuru kalmamış enürezisi olan hastaları tanımlamaktadır. Bu çalışmada PMEN tanılı hastalarda etiyolojik risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Enürezisi olan hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Anatomik malformasyonu, nonmonosemptomatik ve sekonder enürezisi olanlar çalışma dışı bırakıldı, sadece PMEN tanılı çocuklar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak yatak ıslatma öyküsü olmayan sağlıklı çocuklar belirlendi. Her iki grup etiyolojik risk faktörleri açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Ortalama yaşları sırasıyla 9,7 ve 9 olan, PMEN tanılı 89 çocuk ve kontrol grubunda 70 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Her iki grup yaş, cinsiyet, doğum tipi, doğum kilosu, gebelik süresi ve uyku süresi açısından benzerdi. Ortalama vücut kitle indeksi (VKİ), ortalama sadece anne sütü süresi, ortalama anne sütü ve ek gıda süreleri enürezis ve kontrol grupları için sırasıyla 19,1 ve 16,8 kg/m2, 5,4 ve 7,3 ay, 13,2 ve 17,9 aydı (p=0,012, p=0,005, p=0,034). Ailede enürezis öyküsü, enuresis ve kontrol gruplarında sırasıyla, 58 (%65,2) ve 12 (%17,1) çocukta pozitifti (p=0,001). Multivariate regresyon analizinde aile öyküsü ve anne sütü süresi enurezis için bağımsız risk faktörleridir (p=0,001, p=0,012).

 

Sonuç: Vücut kitle indeksi, pozitif aile öyküsü ve kısa anne sütü alım süresi enürezis için risk faktörleridir. Bu çalışma, bebekken uzun süre anne sütü ile beslenmenin çocukluk çağında enürezis gelişimine karşı koruyucu olduğunu göstermiştir.

 

Cite this article as: Yanaral F, Eroğlu A, Çilesiz NC, Gezmiş CT, Tandoğdu Z, Balcı MBC, et al. Evaluation of Etiological Risk Factors of Primary Monosymptomatic Enuresis. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.1997

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018