ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Tubal Reanastomoz Sonrası Gebelik Sonuçları, Tersiyer Merkezde 10 Yıllık Deneyim
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 79-82
DOI: 10.5152/jarem.2017.1720
Anahtar Kelimeler: Tubal sterilizasyon, tubal reanastomoz, gebelik
Özet

Amaç: Tubal reanastomoz çok sık uygulanan bir cerrahi yöntem değildir. Ulusal ve uluslararası literatürün çoğu retrospektiftir. On yıllık tubal reanastomoz sonrası gebelik sonuçlarımızı araştırıp literatüre katkı sağlamayı amaçladık.


Yöntemler
: Tubal sterilizasyon yapılan ve sonradan gebelik istemi ile kliniğimizde Ocak 2007 ile Ocak 2017 arasında  tubal reanastomoz operasyonu uygulanan 68 olgu değerlendirildi. On altı olgu çalışma dışı bırakılarak 52 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların operasyon sonrası gebelik sonuçları analiz edildi.


Bulgular
: Tubal reanastomoz sonrası gebelik oranı kliniğimizde %53,8 olarak bulundu. Canlı doğum oranları %32,6, ektopik gebelik %7,7, abortus %13,5 olarak tespit edidi.


Sonuç
: Tubal reanastomoz sonrası gebelik sonuçları özellikle 40 yaş altı hastalarda oldukça iyidir. İn vitro fertilizasyon ile karşılaştırıldığında düşük maliyeti, yüksek tekil gebelik oranları, düşük overyan hiperstimülasyon riski, intraoperatif olarak eşlik eden uterin ve tubaovaryan patoloji ve pelvik adezyonlara eşzamanlı müdahale imkanı sunması ek avantajlarıdır.


Cite this article as
: Yapça ÖE, Gümüşburun N, Al RA, Börekçi B, İngeç M, Kumtepe Y. Pregnancy Outcomes After Tubal Reanastomosis, 10-Year Experience at a Tertiary Center. JAREM 2018; 8(2): 79-82. DOI: 10.5152/jarem.2017.1720

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019