ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Hisar Hospital Intercontinental, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Hisar Hospital Intercontinental, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 153-156
DOI: 10.5152/jarem.2018.2000
Anahtar Kelimeler: Kronik bakteriyel prostatit, enfeksiyon, tanı, etiyoloji, prostat
Özet

Amaç: Türk toplumunda kronik prostatit tanısı alan hastalarda kategori iki sıklığı ve mikroorganizma dağılımlarını araştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: Üroloji polikliniğinde 2009-2014 yılları arasında kronik prostatit tanısı alan 3200 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların semptom skorları, Ulusal Sağlık Enstitüleri -Kronik Prostatit Semptom Indeksi (NIH-CPSI) ile toplam 43 puan üzerinden hesaplandı: ağrı (0-21 puan), yaşam kalitesi (0-12 puan), üriner (0-10 puan). Tüm hastalar üriner sistem semptomları, idrar analizi, prostat sekresyonu (EPS) veya VB3 kültürü ve C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis, M. genitalia açısından da EPS ve VB3’ün PCR sonuçları ile incelendi.


Bulgular
: Ortalama hasta yaşı 37,7±7,4 (dağılım 22-65), toplam NIH-CPSI skor ortalaması 9,08 (dağılım 1-40) olarak bulundu. 3200 hastanın 223'ünde pozitif kültür ve/veya müspet PCR sonucu elde edildi. Buna göre, kronik prostatit kategori iki sıklığı %7 olarak bulundu. Ortaya çıkan sonuçlara göre üreyen patojenlerin sırası ve dağlımı; E. coli 27 (%12,1), E. faecalis 18 (%8,1), S. epidermidis 15 (%6,7), S. hemolyticus 10 (%4,5), S. aureus 5 (%2,2), S. agalactiae 4 (%1,8), Pseudomonas 3 (%1,3), C. trachomatis 24 (%10,8) U. urealyticum 95 (%42,6), M. genitalia 6 (%2,7), M. hominis 14 (%6,3) ve T. vaginalis 2 (%0,9) şeklindedir.


Sonuç
: Türk toplumunda kronik prostatitli hastaların %7’sini kategori iki oluşturmakta olup Ulusal Sağlık Enstitüleri -Kronik Prostatit verileri ile örtüşmekte ancak en çok üreyen patojenlerin çalışmamızda U. urealyticum, E. coli ve C. trachomatis olması ile bu verilerden farklılık göstermektedir.


Cite this article as
: Arda E, Çakıroğlu B, Arıkan MG, Gözüküçük R. Chronic bacterial prostatitis in a Turkish Population: The Microbiological Etiology and Distribution. JAREM 2018; 8(3): 153-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019