ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu
1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Edirne, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2016.972
1615 kez okundu, 684 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Behçet, nörojen mesane, aşırı aktif detrusor, antikolinerjik
Özet

Behçet Hastalığı, vasküler sistemin hem arteryel hem de venöz damarlarını tutan, genellikle genç erişkinlerde görülen sistemik bir vaskülittir. Etyolojisi halen bilinmemektedir. Patognomonik belirtileri; rekürren oral aft ile birlikte pozitif paterji testi, deri lezyonları, rekürren genital ülserler ve göz lezyonlarından en az ikisinin varlığıdır. Ürogenital tutulum genellikle genital ülserler, üretrit, epididimit ve rekürren sistiti içerir. Mesane tutulumu oldukça nadirdir ve sadece birkaç vaka rapor edilmiştir. Ürodinamik olarak nöro Behçet hastalığında gelişen nörojenik mesane bulguları; depolama fazında aşırı aktif mesane ve boşaltım fazında detruor sfinkter dissinerjisidir. Biz bu vaka sunumunda mesane tutulumunun bazı açılarını sunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 09.06.2017