ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Yüksek Doz Siklopentolat Oftalmik Solüsyon Uygulamasına Bağlı Pediyatrik İntoksikasyon Olgusu
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2016.1011
997 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Siklopentolat, İntoksikasyon, Deliryum, aşırı doz
Özet

Siklopentolat oftalmologlar tarafından tanı ve preoperatif değerlendirme için sıklıkla kullanılan topikal midriyatik ve sikloplejik bir ilaçtır. Göz dibi muayenesi için yüksek doz siklopentolat kullanımına bağlı gelişen deliryum olgusunu sunmayı amaçladık. Göz hastalıkları polikliniğinde, yandaş hastalığı olmayan 6 yaşında erkek hastada siklopentolat kullanılmıştır. Ancak annesi tarafından hastanın iki gözüne 15 dakika ara ile 3 kez 3’er damla siklopentolat uygulanmıştır. Uygulamayı takiben hastada anlamsız konuşma, midriyazis ve ağızda kuruluk gelişmiş ve acil serviste antikolinerjik sendrom olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle hasta yoğun bakıma kabul edildi ve pupiller dilate ve pupil ışık refleksi negatif bulundu. Sistemik fizik muayenesi normal olarak değerlendirildi. Konuşma hızında ve motor aktivitede artış, dikkat eksikliği ve görsel halüsinasyonlar mevcuttu. Hasta yüz maskesi ile oksijenize edildi. 3 saat sonra konuşma ve davranışsal işlevlerde düzelme görüldü. 5 saat sonra remisyon gözlenen hasta, bir gün sonra taburcu edildi. Siklopentolatın ciddi sistemik yan etkilerinden dolayı intoksikasyonu önlemek için sağlık çalışanı tarafından uygulanması gerektiğini vurgulamak istedik. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 23.08.2017