ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Türkiye’nin Sakarya İlinde Allerjik Rinitli Çocukların İnhalan ve Besin Allerjenlerine Duyarlılık Prevalansı
1 Sakarya University Medical Faculty, Sakarya University Research and Training Hospital, Pediatrics, Sakarya  
2 Sakarya University Medical Faculty, Sakarya University Research and Training Hospital, Pediatric Allergy-Immunology, Sakarya, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1218
162 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Duyarlılık, allerjik rinit, allerjen, prevalans.
Özet

Amaç: Allerjik rinitli çocuklarda duyarlılık prevalans çalışmaları Türkiye’nin değişik bölgelerinden nadiren bildirilmiş olmasına rağmen, Sakarya gibi nemli bölgelerdeki bazı duyarlılık oranları tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, Sakarya ilinde allerjik rinitli çocuk hastaların duyarlaşmasında hangi allerjenlerin rol oynadığını ortaya çıkarmaktı.

 

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Mayıs 2013- Haziran 2015 tarihlerinde Sakarya’daki tek pediatrik alerji polikliniğine gönderilen 1-18 yaş arası allerjik rinit semptomlarına sahip 623 hastayı içerir. İlk olarak, demografik veri ve hasta hikâyesini içeren anket dolduruldu. Duyarlılığı saptamak için multipl deri prik test sistemi uygulandı. Negatif kontrol 0x0mm iken, ≥3 mm çapındaki kabarıklık alerjenle pozitif sonuç olarak alındı.

 

Bulgular: Toplamda, çocukların 289/623 (%46)’sı pozitif cevap verdi. Hastaların %37’ sinde çoklu duyarlaşma saptandı. 289 hastanın değerlendirmesine göre; polenlere %87 (ot: %66 ve ağaç: %21); akarlara %51; otlara %66; ağaçlara %21; küf mantarlarına %8; hayvanlara %6 ve besinlere %6 oranında duyarlılık saptandı. Beş yaş üstünde duyarlılık şöyleydi: otlar, %72 (168/233); akarlar, %49.4; ağaçlar, %24.5; küfler, %6.9 ve hayvanlar, %6. Beş yaş altında: akarlar, %59 (33/56); otlar, %42.9; besinler, %25; küfler, %10.7; ağaçlar, %5.4; ve hayvanlar, %3.6 idi.

 

Sonuç: Önemli oranda duyarlaşma en çok polen ve akarlara karşı mevcuttu. Nemli Sakarya ilinde bize gönderilen hastalarda daha düşük (%8) oranda küfe karşı duyarlaşma bulundu. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 09.06.2017