ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Yaşlı preoperatif hastalarda glomerül filtrasyon hızı tahmininde MDRD ve CKD-EPI formüllerinin karşılaştırılması
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1429
168 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Glomerüler filtrasyon hızı, MDRD, CKD-EPI
Özet

Amaç: Böbrek fonksiyonlarının en iyi göstergesi glomerüler filtrasyon hızı (GFH)’dır dır. Rutinde GFH tahmininde kan kreatinin düzeyi kullanılarak Modification of Diet in Renal Disease (MDRD),  Cockcroft and Gault (CG) ve Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) gibi formüllerin kullanılması önerilir. Çalışmamızda operasyon planlanan yaşlı hastalarda MDRD ve CKD-EPI ile hesaplanan GFH değerlerini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Hastanemizde 2015 yılı içinde ameliyat olan 65 yaş üstü 500 hastanın yaş, cinsiyet ve serum kreatinin değerleri retrospektif olarak incelendi. Bu sonuçlara göre MDRD ve CKD-EPI formülleri ile GFH hesaplamaları yapıldı. Her iki formülle hesaplanan sonuçlar karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların MDRD denklemi ile hesaplanan GFH ortalama değerleri 77,1 mL/dk/1,73m2, CKD-EPI ile ise 71,1 mL/dk/1,73 m2 bulundu. MDRD ile CKD-EPI arasında pozitif yönlü güçlü korelasyon saptandı. ( r= 0.974, p < 0,05)

 

Sonuç: GFH’nin MDRD ve CKD-EPI denklemleri kullanılarak hesaplanması, basit, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntemdir. Biz bu çalışmada preoperatif yaşlı hastalarda renal fonksiyonların değerlendirilmesinde CKD-EPI formülünün MDRD’ye göre evre 2 böbrek yetersizliği olgularını tanımlamada daha iyi olduğunu gösterdik. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2017