ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Vena Kava İnferior Agenezili Hastada Derin Ven Trombozu
1 Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrrahisi Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
JAREM 2017; 7: 102-104
DOI: 10.5152/jarem.2016.1038
Anahtar Kelimeler: Vena kava inferior, derin ven trombozu, trombolitik tedavi
Özet

Vena kava inferiorun konjenital anomalileri oldukça nadir görünmekte olup prevelansının %0,07 ile %8,7 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların birçoğu asemptomatiktir. Tanı genellikle abdominal cerrahi sırasında ya da başka bir nedenle yapılan radyolojik araştırma sırasında tesadüfen saptanır . Vena cava inferior agenezisi yetersiz venöz dreneja neden olduğu için derin ven trombozu oluşumu için bir risk faktörüdür. Yazımızda spontan derin ven trombozu nedeniyle hospitalize edilen ve araştırmalar sırasında allta yatan vena cava inferior agenizisi saptanan bir olguyu sunuyoruz.

 

Cite this article as: Tuncer ON, Onk OA, Karahan Ü, Erkut B. Deep Venous Thrombosis in a Patient with Inferior Vena Cava Agenesi. JAREM 2017; 7: 102-4

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 24.09.2018