ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
İnek Sütünün İntravenöz Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Anafilaksi
1 Department of Pediatrics, Sakarya University School of Medicine, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
2 Department of Pediatric Allergy-Immunology, Sakarya University School of Medicine, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
JAREM 2017; 7: 95-98
DOI: 10.5152/jarem.2017.1045
Anahtar Kelimeler: Anafilâksi, inek sütü, allerji
Özet

Çocuklukta nadir olmasına rağmen, yabancı cisimlerin damar içinden verilmesi ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Literatürde bildirilen çoğu olgu enteral beslenme formülalarının kazayla damar içinden verilmesi sonucudur. Bildiğimiz kadarıyla, olgumuz inek sütünün damar içinden yapıldığı ilk vakadır. Bu olgu sunumunda, 17 yaşında kız hemşirelik öğrencisinin, sonucunu merak etmesi nedeni ile kendisine intravenöz pastörize ve homojenize inek sütü enjekte etmesi sonrasında gelişen klinik tablo ve tedavisini tartışmaktayız. 17 yaşında kız inek sütünü damardan kendine enjekte etmesi sonrasında acil birimimize getirildi. Yatışında; anjioödem, gastrointestinal şikâyetler, dispne, taşikardi ve beraberinde dirençli tansiyon düşüklüğü mevcuttu. Daha sonra laboratuar bulgularında, lökositoz ve D-dimer yüksekliği gelişti. Hastamızın klinik görünümü ve laboratuar bulgularında inek sütü spesifik IgE pozitifliği ile anafilaksi geçirdiği teşhis edildi. Olgumuza başlangıçta adrenalin, kortikosteroid ve antihistaminik tedavisi uygulanmıştır. Katekolamin dâhil inotrop ilaçlar ve geniş spektrumlu antibiyotikler dirençli tansiyon düşüklüğü ve sepsis profilaksisi için tedaviye eklendi. Yüksek D-dimer düzeyi ve embolik olayların önlenmesi için, düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi verildi. Tedaviye yönelik girişimler sonrasında, sepsis, tromboz, emboli ve multi-organ yetmezliğine ait belirtiler gelişmedi. Hastaneye yatışının altıncı gününde, olgu nörolojik komplikasyonsuz ve sekelsiz olarak taburcu edildi. Bu tür bir girişim sonrası normalde sepsis ve septik şok gibi bir tablonun gelişmesi beklenirken, hastamızda daha önceden mevcut olan ancak fark edilmeyen, hafif inek sütü duyarlılığına bağlı anafilâksi tablosunun gelişmesi şaşırtıcı olmuştur.

 

Cite this article as: Elmas B, Özdemir Ö, Bingöl Aydın D. Anaphylaxis Development after Intravenous Injection of Cow’s Milk. JAREM 2017; 7: 95-8

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.08.2018