ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
1 Department of Pediatric Surgery, Afyon Kocatepe University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey  
2 Clinic of Gynecology, Yüksekova State Hospital, Hakkari, Turkey  
JAREM 2017; 7: 161-162
DOI: 10.5152/jarem.2017.1275
Anahtar Kelimeler: Akut karın, omentum torsiyonu, çocuk, ultrason, bilgisayarlı tomografi
Özet

Omentum torsiyonu akut karının nadir bir nedenidir. Apandisiti taklit eden fizik muayene bulgularından ötürü sıklıkla akut apandisitle karıştırılmaktadır. Bu yüzden omental torsiyonu olan ve medikal olarak tedavi edilen 11 yaşında bir kız olgu sunulmuştur. Bu makale oldukça nadir görülen omentum torsiyonunun farkındalığını artırmak ve medikal olarak tedavi edilebilen bu patoloji için yapılan gereksiz cerrahiyi önlemek amacıyla yazılmıştır.

 

Cite this article as: Tuncer AA, Tuncer N, Çetinkurşun S. A Rare Cause of Acute Abdomen in Children; Omental Infarction Due to Segmental Omental Torsion. JAREM 2017; 7: 161-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018