ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
JAREM ; : -

Özet

Amaç: Tubal reanastomoz çok sık uygulanan bir cerrahi yöntem olmayıp, ulusal ve uluslararası literatürün çoğu retrospektif olup, 10 yıllık tubal reanastomoz sonrası gebelik sonuçlarımızı araştırıp literatüre katkı sağlamayı amaçladık.

 

Yöntemler: Öncesinde tubal sterilizasyon yapılan ve sonradan gebelik istemi ile kliniğimizde  Ocak 2007 ile Ocak 2017 arasında  tubal reanastomoz operasyonu uygulanan 68 olgu değerlendirildi. 16 olgu çalışma dışı bırakılarak 52 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların operasyon sonrası gebelik sonuçları analiz edildi.

 

Bulgular: Tubal reanastomoz sonrası gebelik oranı kliniğimizde % 53.8 olarak bulundu. Canlı doğum oranları % 32.6, ektopik gebelik % 7.7, abortus % 13.5 olarak tespit edidi.

 

Sonuç: Tubal reanastomoz sonrası gebelik sonuçları özellikle 40 yaş altı hastalarda  oldukça iyidir. İn vitro fertilizasyon ile karşılaştırıldığında düşük maliyeti, yüksek tekil gebelik oranları, düşük overyan hiperstimülasyon riski, intraoperatif olarak eşlik eden uterin ve tubaovaryan patoloji ve pelvik adezyonlara eşzamanlı müdahele imkanı sunması ek avantajlarıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019