ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Supraklaviküler Tüberküloz Lenfadenopatisi ile Eş Zamanlı Olarak Aksillada Metastatik Lenfadenopati Saptanan Primer Meme Karsinomu
1 Anadolu Sağlık Merkezi, Meme Merkezi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Anadolu Sağlık Merkezi, Meme Merkezi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Anadolu Sağlık Merkezi, Meme Merkezi, Nükleer Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 46-49
DOI: 10.5152/jarem.2018.1200
Anahtar Kelimeler: Meme karsinomu ve tüberküloz birlikteliği, lenfadenopati, F18-Fluorodeoksiglukoz, pozitron emisyon tomografi, ultrason
Özet

 

Meme kanseri evrelemesi ve prognozunun belirlenmesinde aksillanın sağlıklı değerlendirilmesi temel bir gerekliliktir. Primer meme tümörü tanılı olgularda elimizdeki tüm görüntüleme yöntemlerine rağmen aksiller lenfadenopatilerin değerlendirilmesinde doku tanısı altın standart olarak yerini korumaktadır. Biz bu sunu ile görüntüleme yöntemleri ile aksiller metastatik lenfadenopati düşündüren fakat aynı anda supraklaviküler tüberküloz lenfadenit ve aksiller metastatik lenfadenopati birlikte saptanan olgumuzu tartışmayı amaçladık.

Cite this article as: Sarıca Ö, Ağalar F, Berberoğlu K. Axillary Metastatic Breast Cancer and Tuberculous Lymphadenopathy in Supraclavicular Region: A Case Report. JAREM 2018; 8: 46-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019