ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
PRİMER VEZIKOVAJINAL FİSTÜLÜN MESANE MUKOZAL FLEP ONARIMI İLE TEDAVİSİ
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Koç Üniversitesi Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.2131
Anahtar Kelimeler: Vezikovajinal fistül, Fistül onarımı, Yeni teknik, Cerrahi onarım
Özet

Amaç: Vezikovajinal fistül (VVF) uzun zamandır bilinen bir hastalıktır. Çoğu vaka cerrahi tedavi gerektirir. VVF'nin tedavisi için tanımlanan çeşitli teknikler olmasına rağmen bunlardan hiçbir yöntem altın standart olarak nitelendirilmemiştir. Bu çalışmada, kendi tekniğimizi, mesaneden hazırlanan mukozal flep ile transabdominal yaklaşımla tanımladık.


Yöntemler
: Aralık-2011-Şubat-2016 arasında toplam 14 olgu opere edildi. Hastalar 1., 3., 6., 12. ve 24. aylarda kontrole çağrıldı ve değerlendirildi. Tedaviye bağlı komplikasyonlar ve yeni gelişen semptomlar kaydedildi.


Bulgular
: Tanımlanan teknikle ortalama yaşı 28,5 ± 5,58 olan 14 hasta ameliyat edildi. 24. aydaki takipteki hiçbir hastada fistül nüksü görülmedi.


Sonuç
: İskemik dokunun çıkarılması ve iyi vaskülarize bir flebin kullanılması önemlidir. Katlara konan sütürler, üst üste gelmemeli ve gerginl olmamalıdır. Basit bir VVF'nin başarı oranları çok yüksek olmasına rağmen, tekrarlayan fistül veya radyoterapi veya malignite nedeniyle gelişen fistül hastalarındaki oranlar çok daha azdır. Kullandığımız teknik, bir kaydırma flebini içeren hipospadias onarım tekniğinden esinlenmiştir. İnterpozisyon için ek dokuyu kullanmama, nativ mesane dokusunun kullanımı ve mesaneye küçük bir insizyon yapılması operasyon süresinin azlığı ile ilişkili olarak cerrahiye bağlı morbiditelerin azaldığını düşünmekteyiz.


Cite this article as
: Özkan A, Onuk Ö, Kır G, Hazar Aİ, Çilesiz NC, Balcı MBC, et al. THE TREATMENT OF PRIMARY VESICOVAGINAL FISTULA REPAIR WITH BLADDER MUCOSAL FLAP– A REPORT OF INITIAL CASE SERIES. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2131

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.08.2018