Journal of Academic Research in Medicine
Olgu Sunumu

Boyun Bölgesi Yerleşimli Sempatik Sinir Nörofibromu Tedavisi ve Postoperatif Ağrıya Yaklaşım

1.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

2.

Giresun Üniversitesi Prof Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2527
Okunma: 363 İndirilme: 28 Online Yayın Tarihi: 05 Mart 2019

Özet

 

Periferik sinir kılıfı tümörleri nöroektodermal kökenli tümörlerdir. Nörofibromlar ise schwann hücrelerinden, fibroblast benzeri hücrelerden ve perinöral hücrelerden kaynaklanan benign periferik sinir kılıfı tümörleridir. Semptomatik nörofibromlar vücudun birçok bölgesinde görülebilmekle birlikte yaklaşık % 25 oranında baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Primer tedavinin cerrahi eksizyon olduğu bu tümörlerde cerrahi sonrası ağrı oldukça sık görülen bir durumdur. Birçok ağrı kesiciye yanıtsız kalan, nöropatik karakterli bu ağrının giderilmesi önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Biz de bu çalışmada sempatik sinir nörofibromu mevcut olan 64 yaşındaki kadın hastamızın cerrahi sonrasında hissettiği ağrıyı gidermek için yaptığımız uygulamaları ve sonuçlarını tartıştık.

 

 

Cite this article as: Yıldırım G, Hızlı Ö, Sivrikaya C, Sarısoy AB, Özcan KM. Treatment of Sympathetic Nerve Neurofibroma of the Neck and Approach to the Postoperative Pain. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2527.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3