Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması

1.

Department of Radiation Oncology, Health Sciences Unviersity İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Radiation Oncology, Health Sciences Unviersity Van Bölge Training and Research Hospital, Van, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2018.2508
Okunma: 394 İndirilme: 26 Online Yayın Tarihi: 10 Aralık 2018

Özet

Amaç: Erken evre larinks karinomu kurabl kabul edildiğinden uzun dönem hayat kalitesi ve ikincil malinitelerin gelişimini azami önleyebilmek için kulanılan ileri teknoloji katkılı tedaviler arasında fark olup olmadığı inceleme konusudur.Erken evre glottik yerleşimli larinks kanserinde bilgisayar ortamında Eclipse planlama sistemi yardımıyla 3 boyutlu radyoterapi (3BKRT), yoğunluk ayarlı (IMRT) ve volümetrik ark (VMAT) radyoterapi tekniklerine uygun yapılacak olan fizik planlar ile risk altındaki organ dozları, konformite indeksleri ve hastanın toplam aldığı monitör ünitelerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

 

 

Yöntemler: Erken evre (T1N0M0) glottik larinks kanseri tanılı olup tedavisinde sadece radyoterapi uygulanmış olan hastaların, sistemde kayıtlı olan radyoterapi planlama tomografi kesitleri kullanıldı. Bu kesitler kullanılarak hedef volüm ve kritik organ tanımlamaları yapıldı. Bu işlemlerin ardındanher hastaya 3BKRT, VMAT, IMRT 5 ve 7 alan tekniklerine uygun planlar yapılıp, bu planlar karşılaştırıldı. Hastalara elektif nodal ışınlama yapılmadı. Hastaların tamamı için PTV’ye 28 fraksiyonda toplam 63 Gy doz tanımlandı. 

 

Bulgular: PTV ortalama doz için VMAT ve IMRT (5 ve 7 alan) teknikleri arasında fark bulunmamıştır. HI ve CI açısından VMAT, karotid arterlerin ortalama doz ve V35 değerleri için ise IMRT 7 alan teknikleriyle en iyi sonuçlar elde edildi. 3BKRT’de, medulla spinalis için çok düşük dozlar saptanmasına rağmen diğer üç plandan elde edilen doz miktarları da kabul edilebilir seviyededir. 

 

Sonuç: Erken evre glottik larinks kanserinin RT ile tedavisinde 3BKRT yerine yüksek konformalite ve kritik organları daha iyi koruma nedeniyle VMAT veya IMRT ile tedavi uygun bulunmuştur. IMRT tekniği olarak 7 alan seçilmesi, özellikle karotid arterler açısından olumlu olacaktır. 

 

Cite this article as: Berber T. Dosimetric Comparison of Radiotherapy Techniques for Treating Early-Stage Glottic Larynx Cancer. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2508

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3