Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Psikiyatri Acil Servisine Tekrarlayan Başvurular: Bu Alanda Yaşlıların Gençlerden Farklı Olan Ihtiyaçları Nelerdir ve Neler Yapılabilir? Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma

1.

Department of Psychiatry, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Psychiatry, İstanbul, Turkey

2.

Department of Psychiatry, Acıbadem Bakırköy Hospital, İstanbul, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2853
Okunma: 394 İndirilme: 23 Online Yayın Tarihi: 22 Mart 2019

Özet

Amaç: Psikiyatri acil servislerine tekrarlayan başvurular, çok yönlü değerlendirmeyi gerektiren bir klinik durumdur. Bu alanda, yaşlılar gençlere göre farklı özellik ve ihtiyaçlara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, psikiyatri acil servisine tekrarlayan başvuruları olan yaşlıların, sosyodemografik, klinik karakteristikler ve klinik yaklaşım açısından, gençlerden farklı olarak ön plana çıkan özelliklerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve neler yapılabileceğine dikkat çekmektir.

 

Yöntemler: Hastanemiz psikiyatri acil servisine, Ocak 2011-Ocak 2012 tarihleri arasında, iki veya daha fazla başvurusu olan, 18 yaş ve üzerindeki hastaların dosyaları, rastgele yöntemle (23 hastada bir) incelenmiştir.  Bu geriye dönük karşılaştırmalı çalışmaya 324 hasta dahil edilmiştir.  Hastalar, 65 yaş ve üzeri (yaşlı grup, n: 167) ve 18-65 yaş arası (genç grup, n: 157) olmak üzere iki gruba ayrılarak, elde edilen bulgular açısından karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Gençlere göre, yaşlıların psikiyatri acil servisine çoğunlukla aile üyeleri eşliğinde başvurduğu; fiziksel hastalık oranının daha yüksek olduğu; yaşlıları değerlendirme sürecinde daha çok tetkik ve konsültasyon istendiği; semptom profillerine bakıldığında görsel varsanı, bellek bozukluğu ve sözel şiddetin daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Yaşlılara, en sık konulan tanıların; psikoz, demansa bağlı davranışsal ve psikolojik semptomlar, bipolar duygudurum bozukluğu, depresyon ve anksiyete bozukluğu olduğu ve yaşlıların hastaneye yatırılma oranının daha düşük olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç: Yaşlı hastalar gençlerden; fiziksel hastalık eş tanısı, tetkik ve konsültasyon istemi, semptom profili, tanıları ve tedavi planı açısından farklılıklar göstermektedir. Yaşlı hastayı değerlendirme, tanı, tedavi planı, psikiyatri acil servisinden çıkış kararı ve çıkış sonrası sürecin planlanmasında, multidisipliner yaklaşımı sağlayacak, alanında profesyonel ekiplerin oluşturulması temel hedef olmalıdır. Bu sayede yaşlıların psikiyatri acil servisine tekrarlayan başvuruları önlenebilir.

 

 

Cite this article as: İpekçioğlu D, Çetinkaya Ö, Hacıoğlu Yıldırım M, Yüksel Yalçın G, İlnem MC, Yıldırım EA, et al. Recurrent Admissions to Psychiatric Emergency Service: What are the Needs of the Elderly in This Area Differing from Young People and What Can Be Done? A Retrospective Comparative Study. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2853

 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3