Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2018.2659
Okunma: 432 Online Yayın Tarihi: 25 Aralık 2018

Özet

 

Amaç: NEFA/nukleobindin2 (NUKB2)’den kaynaklanan nesfatin-1, hipotalamusta melanokortin yoluyla yemek alımını baskılayan ve over gelişiminde görev alan bir hormondur.  Bu çalışmada sigara içmenin, erken foliküler fazdaki kadınlarda serum nesfatin-1 değerleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladık.

 

Yöntem: Bu çalışmaya sigara içen (n=11) ve sigara içmeyen (n=21) olmak üzere 32 kadın dahil edildi. Erken foliküler fazda alınan kan örneklerinden nesfatin-1, açlık kan şekeri, LDL(low density lipoprotein), HDL(high density lipoprotein), total kolesterol, trigliserid, FSH(Folikül stimülan hormon), LH (luteinizan hormon), AMH(anti-Müllerian hormon) ve estradiol seviyeleri ölçüldü ve karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Katılımcıların %34,3’ü (n=11) sigara içen ve nikotin bağımlılığı seviyesi Fagerström Nikotin Bağımlılık Ölçeği’ne göre >7 olanlar olup, %65,6‘sı (n=21) sigara içmeyen kadınlardı. Serum nesfatin-1 seviyeleri sigara içenlerde(81±0,1 pg/ml) sigara içmeyenlere göre(125±0,1 pg/ml) anlamlı olarak düşük bulundu(p=0,007). Bu iki grup arasında açlık kan şekeri, LDL, HDL, total kolesterol, trigliserid, FSH, LH, AMH ve estradiol seviyeleri açısından anlamlı fark saptanmadı.

 

Sonuç: Sigara içen kadınlarda sigara içmeyen kadınlara göre erken foliküler fazda ölçülen serum nesfatin-1 değerleri anlamlı olarak düşük bulunmuştur(p=0,007).

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3