Journal of Academic Research in Medicine
Olgu Sunumu

Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit

1.

Department of Rheumatology, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2019
Okunma: 437 İndirilme: 32 Online Yayın Tarihi: 29 Mart 2019

Özet

Küçük damar vaskülitleri, arteriol, kapiller ve venüllerin tutulumu ile karakterizedir. Küçük damar vaskülitlerinin en yaygın bulgusu palpabl purpura olup, ürtiker, peteşi, eritem, vezikül ve püstül de görülebilir. Maligniteler, bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyonlar ve penisilin, sülfonamidler, allopurinol, antitiroid gibi ilaçlarla ilişkili olabilir, ancak genellikle idiopatiktir. İlaç ilişkili vaskülit genellikle ilacın başlanmasından 7-21 gün sonra görülmektedir. Hem metformin hem de sitagliptin tip 2 diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçlara karşı cilt reaksiyonları nadirendir. Biz burada, tip 2 diabetes mellitus tanılı 70 yaşında bir kadın hastada gelişen metformin/sitagliptin ilişkili kutanöz lökositoklastik vasküliti sunmayı amaçladık.

 

 

Cite this article as: Sargın G, Köse R, Şentürk T. Sitagliptin/Metformin Related Cutaneous Leukocytoclastic Vasculitis in a Patient with Type-2 Diabetes Mellitus. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2019

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3