Olgu Sunumu

Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen İzole Nörojenik Mesane

10.5152/jarem.2013.12

  • Aydın Canpolat
  • Türker Karancı
  • Ali Osman Akdemir
  • Hakan Duman
  • Aytaç Akbaş
  • Binali Özkuşçu
  • Ali Kaan Kılınç

Gönderim Tarihi: 01.04.2013 Kabul Tarihi: 24.04.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):41-43

Spinal kord travması, sebep olduğu geçici veya kalıcı fonksiyon bozuklukları ile halen ciddi bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Travma sonrası gelişen nörojenik mesane, renal yetmezlik ve enfeksiyon gibi mortalite ve morbiditeyi arttıran ciddi sonuçlara yol açabilir. Ateşli silahla spinal yaralanma yaralanma, trafik kazasından sonra ikinci sıklıkla nörojenik mesane tablosuna yol açan etkendir. Spinal travma geçiren ve spinal şok döneminde olan bir olgu mesane ve barsak fonksiyonları kontrolü açısından mutlaka değerlendirilmeli ve gerekli önlemler erkenden alınmalıdır. Bizim olgumuzda, lomber spinal ateşli yaralanma sonrası izole nörojenik mesane gelişimi, uygun tetkiklerle tespiti ve yönetimi tartışılmıştır. (JAREM 2013; 3: 41-3)

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, nörojenik mesane, spinal travma