Özgün Araştırma

Türkiye'nin Dünya Bilimindeki Yeri (II) (2008-2012)

10.5152/jarem.2014.468

  • Ferda Nihat Köksoy
  • Doğan Gönüllü
  • Mehmet Lari Gedik
  • Okan Demiray
  • Muzaffer Er

Gönderim Tarihi: 29.01.2014 Kabul Tarihi: 03.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(2):49-81

Amaç:

2010 yılında yayınladığımız makalede elde ettiğimiz sonuçlara kıyasla (2008’den 2012’ye), bilimin dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Yöntemler:

Türkiye ve Dünya’daki bilimsel üretimin seyrini belirlemek üzere, Science Citation Index (SCI) verileri kullanılmıştır. Dünya ekonomisinin ve bilimsel çalışmalarının %90’dan fazlasını üreten 40 ülke (Türkiye dahil) incelemeye alınmıştır. Bu ülkelerin, bilim ve ekonomideki yerlerini yüksek korelasyonla belirleyebildiği daha önceki çalışmamızda gösterilen H-İndeksleri ve SCI’nin ilk 500 Bilimsel Kurumu’ndaki yerleri saptanmış ve 2008 verileri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca aynı döneme ait, Tüm Bilimler, Tıp Bilimleri ve Cerrahi alanlarındaki makale ve atıf sayılarının değişimi de değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Türkiye’nin “Makale Sayısına göre” dünya sıralamasındaki yeri, Tüm Bilimler’de değişmemiş olmakla birlikte (19.sıra), Tıp Bilimleri’nde (14.’lükten 15.liğe) ve Cerrahi’de (6.’lıktan 9.’luğa) ise düşmüştür. “Toplam Atıf Sayısı” sıralamasında Türkiye’nin yeri, Tüm Bilimler’de 1 basamak yükselirken (25.’likten 24.’lüğe), Tıp Bilimleri’nde 3 basamak (23.’lükten 26.lığa), Cerrahi’de ise 2 basamak (15.’likten 17.’liğe) gerilemiştir. Çin H-İndeksinde 4 basamak yükselmiş ve ilk 500 kuruma 22 kurum daha sokabilmiş, Batı 22, Japonya 7 kurum kaybetmiştir. Türkiye ancak 2 kurumunu ve H-İndeksinde çok aşağılarda olan 37.liğini koruyabilmiştir.

Sonuç:

Tıp Bilimleri ve Cerrahi’de bilimsel üretimin ve atıf alabilen kalitedeki bilimsel üretimin, son yıllardaki azalması dikkate değerdir. Bilimsel kurumlarımız, evrensel çapta inovasyon ve patent üretiminin gerisinde kalmaya devam etmektedir. (JAREM 2014; 2: 49-81)

Anahtar Kelimeler: Türkiye, H-İndeksi, SCI-bilimsel kurumlar sıralaması