Orijinal Araştırma

Prematür Telarş ve Santral Puberte Prekoks Ayırıcı Tanısında Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
 • Havva Nur Peltek Kendirci
 • İlknur Kaba
J Acad Res Med 2022; 12: 10-14 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.63825
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Romatizmal Hastalığı Olan Çocuklarda COVID-19 Aşılama Pratiği
 • Mehmet Yıldız
 • Fatih Haşlak
 • Aybüke Günalp
 • Amra Adrovic Yıldız
 • Sezgin Şahin
 • Kenan Barut
 • Özgür Kasapçopur
J Acad Res Med 2022; 12: 28-35 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.44127
Tip-1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesan Olgularda Başvuru 25-hidroksivitamin D Düzeyleri ve Klinik, Laboratuvar, İzlem Verileri ile İlişkisi
 • Gökçen Karamık
 • Aslıhan Araslı Yılmaz
 • Zehra Aycan
 • Şenay Savaş Erdeve
 • Semra Çetinkaya
J Acad Res Med 2021; 11: 143-148 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3947
Okul Öncesi Dönem Çocukları 2 Cm Altı Renal Pelvis ve Alt Pol Taşlarında ESWL ve RIRS Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Ali Çift
J Acad Res Med 2021; 11: 169-173 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.09719
Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Çölyak Hastalığını Öngörmede Hematolojik Parametreler ve Lökosit Formülleri
 • Zeynep Canan Özdemir
 • Yeter Düzenli Kar
 • Polat Cengiz Bektaş
 • Makbule Eren
 • Muzaffer Bilgin
 • Özcan Bör
J Acad Res Med 2021; 11: 187-191 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.46338
Sağlıklı Çocuklarda İki Ayrı Fotorefraktör Cihazının Skiaskopi Ölçümleri ile Karşılaştırılması
 • Gülay Yalçınkaya
 • Osman Bulut Ocak
 • İhsan Çakır
 • Aslı İnal
 • Birsen Gökyiğit
J Acad Res Med 2021; 11: 206-210 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.87597
Hastanede Yatan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Enteropatojenlerin Karşılaştırması
 • Merve Arslan
 • Melike Mercan Başpınar
 • Seda Geylani Güleç
 • Okcan Basat
J Acad Res Med 2021; 11: 211-218 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73792

Olgu Sunumu

Onüç Aylık Çocukta Osteoid Osteomanın Jamshidi ile Eksizyonu: Olgu Sunumu
 • Fuat Bilgili
 • İsmet Bilgi
 • Halil Polat
 • Serdar Kamil Çepni
 • Yavuz Selim Kabukçuoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 28-31 DOI: 10.5152/jarem.2011.09
Malnütrisyonla Başvuran Burkitt Lösemi
 • Reyhan Gümüştekin
 • Nafiye Urgancı
 • Zeynep Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2016; 6: 53-55 DOI: 10.5152/jarem.2015.751
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
 • Ahmet Ali Tuncer
 • Nadire Tuncer
 • Salih Çetinkurşun
J Acad Res Med 2017; 7: 161-162 DOI: 10.5152/jarem.2017.1275

Özgün Araştırma

Sadece Yaramazlık mı Yoksa Bir İşaret Mi? Çocuklarda Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim
 • Mehmet Emre Dinç
J Acad Res Med 2018; 8: 30-33 DOI: 10.5152/jarem.2017.1515
İstanbul Bağcılar’da Tekrarlayan Bronşiolit Ataklarıyla Başvuran Süt Çocuklarında Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Abdurrahman Polat
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Özlem Bostan Gayret
J Acad Res Med 2016; 6: 40-44 DOI: 10.5152/jarem.2016.915
Yumurta Alerjisi olan Çocuklarda Kızamık, Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği Aşılamaları
 • Öner Özdemir
 • Dilek Ersavaş
J Acad Res Med 2017; 7: 58-62 DOI: 10.5152/jarem.2017.1247
Türkiye’nin Sakarya İlinde Alerjik Rinitli Çocukların İnhalan ve Besin Alerjenlerine Duyarlılık Prevalansı
 • Bahri Elmas
 • Öner Özdemir
J Acad Res Med 2017; 7: 63-69 DOI: 10.5152/jarem.2017.1218
Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi ve Çinko Eksikliği İlişkisi
 • Haşim Gencer
 • İhsan Kafadar
 • Gülşen Köse
 • Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2016; 6: 94-97 DOI: 10.5152/jarem.2015.942
Çocuklarda Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotik Direnci
 • Esma Akkoyun Bilgi
 • Nevriye Gönüllü
 • Ömer Küçükbasmacı
 • Serdar Altınkum
 • Müzeyyen Mamal Torun
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2013; 3: 103-107 DOI: 10.5152/jarem.2013.1590
Mental Motor Retarde Çocuklarda Hepatit A ve B Sıklığı
 • Nafiye Urgancı
 • İhsan Kafadar
J Acad Res Med 2018; 8: 125-128 DOI: 10.5152/jarem.2018.1696
Konuşmada Akıcılık Sorunu olan Çocuklarda Kontralateral Supresyon Yanıtların Transient Evoked Otoakustik Emisyon Testi ile Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Şule Yılmaz
 • Memduha Taş
 • Mehmet Turgay Türkmen
 • Zahra Polat
J Acad Res Med 2017; 7: 144-148 DOI: 10.5152/jarem.2017.1533
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Hüseyin Yorgancıgil
 • Ahmet Aslan
 • Demir Demirci
 • Tolga Atay
J Acad Res Med 2016; 6: 177-182 DOI: 10.5152/jarem.2016.1024

Derleme

Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü
 • Nafiye Urgancı
 • Merve Usta
J Acad Res Med 2016; 6: 67-73 DOI: 10.5152/jarem.2015.799

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form