Özgün Araştırma

Laparoskopik Ürolojik Cerrahide Sütür Gerektiren Operasyonlar Ne Zaman Yapılmalı? Dört Farklı Operasyonun İlk Dört Yıllık Analizi
 • Göksel Bayar
 • Orhan Tanrıverdi
 • Mehmet Taşkıran
 • Umut Sarıoğulları
 • Hüseyin Acinikli
 • Kaya Horasanlı
 • Cengiz Miroğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 8-13 DOI: 10.5152/jarem.2013.07
Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Füsun Varol
 • Havva Sütçü
 • Cihan İnan
 • Cem Yener
 • Cenk Sayın
J Acad Res Med 2019; 9: 19-22 DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Ameliyathanede Maruz Kalınan Floroskopik Radyasyon Etkisinin Biyolojik Doz Değerlendirmeleri
 • Barış Yılmaz
 • Cem Çopuroğlu
 • Kıymet Tabakçıoğlu
 • Funda Sibel Pala
 • Mert Özcan
 • Mert Çiftdemir
J Acad Res Med 2018; 8: 19-24 DOI: 10.5152/jarem.2018.1454
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
 • Buğra Doğukan Törer
 • Mithat Ekşi
 • Taner Kargı
 • Doğukan Sökmen
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • İsmail Evren
 • Selçuk Şahin
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 21-25 DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Alzheimer Hastalığında BACE1 ve Clusterin Genleri Ekspresyon Seviyelerinin Analizi
 • Hani Alsaadoni
 • Burcu Çaykara
 • Sadrettin Pençe
 • Saffet Tüzgen
 • Halime Hanım Pençe
J Acad Res Med 2019; 9: 45-49 DOI: 10.5152/jarem.2019.2671
Kliniğimizde Laparoskopik Yöntemle Tedavi Edilen Dermoid Kist Olgularının Analizi
 • Süleyman Salman
 • Ayşe Ender Yumru
 • Onur Duman
 • Abdulhamit Bozyiğit
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Elif Sümer Durkadın
 • Baki Erdem
 • Murat Bozkurt
J Acad Res Med 2014; 4: 55-57 DOI: 10.5152/jarem.2014.524
Glokomatöz Optik Disk Nedeni ile Glokom Şüphesi Takibindeyken Göz İçi Basıncı Artan Hastaların HRTII Analizlerinin Karşılaştırılması
 • Göktuğ Demirci
 • Banu Arslan
 • Mustafa Özsütçü
 • Gökhan Gülkılık
 • Selim Kocabora
 • Mustafa Eliaçık
J Acad Res Med 2013; 3: 69-73 DOI: 10.5152/jarem.2013.18
Uterin Kaynaklı Postmenopozal Kanama Nedenlerinin Analizi
 • Baki Erdem
 • Bulat Aytek Şık
 • Bülent Tekin
 • Yücel Özdemir
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2016; 6: 78-83 DOI: 10.5152/jarem.2015.808
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatının Maliyetini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Abdullah Şişik
J Acad Res Med 2018; 8: 96-100 DOI: 10.5152/jarem.2018.1966
Periton Diyalizi Hastalarında ADMA Düzeyi ile Kardiyovasküler Parametreler Arasındaki İlişki: Bir Biyoimpedans Çalışması
 • Abdullah Şumnu
 • Egemen Cebeci
 • Savaş Öztürk
 • Meltem Gürsu
 • Ergün Kasapoğlu
 • Oktay Özkan
 • Alper Gümüş
 • Ahmet Gürdal
 • Serhat Karadağ
 • Abdulbaki Kumbasar
 • Rümeyza Kazancıoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 147-152 DOI: 10.5152/jarem.2018.1998
Larengeal Lökoplazide Klinik Analiz ve Risk Faktörleri
 • Fatih Tetik
 • Meltem Esen Akpınar
 • Eymen Oruç
 • Irmak Uçak
 • Berna Uslu Coşkun
J Acad Res Med 2018; 8: 198-202 DOI: 10.5152/jarem.2018.2318

Derleme

Ürik Asit Yüksekliğinin Analizi
 • Sema Nur Ayyıldız
J Acad Res Med 2016; 6: 74-77 DOI: 10.5152/jarem.2016.1028

Orijinal Araştırma

Revizyon Diz Artroplasti Ameliyatlarında Maliyet Analizi: Türkiye’de Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışması
 • Ferdi Dırvar
 • Sevda Uzun Dırvar
 • Timur Yıldırım
 • Ömer Cengiz
 • Mehmet Ali Talmaç
J Acad Res Med 2020; 10: 133-137 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2767
Giyilebilir Basınç ve Hareket Sensörleri ile Dinamik Vestibüler Sistem Analiz Algoritması Geliştirilmesi
 • Eyyup Kara
 • Serhat İkizoğlu
 • Kaan Şahin
 • Tunay Çakar
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2021; 11: 149-156 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3980
Otuz Beş Yaş Üstü Gebelere Yaklaşımda Tarama Testleri ve Amniyosentezin Önemi
 • Salim Sezer
 • Melih Bestel
 • Gökhan Bolluk
 • Alper Gezdirici
J Acad Res Med 2022; 12: 155-158 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.16878
Türkiye’de Eğitim Kurumlarında Görevli Akademik Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Bilimsel Üretimlerinin H-indeks ve Bibliyometrik Parametreler ile Analizi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Manolya Aksoy
 • Selin Bozkurt
 • Büşra Otlu
 • Murat Özçelik
 • Özlem Öner
 • Necati Gökmen
J Acad Res Med 2021; 11: 234-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.42714

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form