Özgün Araştırma

Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda, A. Thyroidea İnferior’un Trunkal Bağlanıp Bağlanmamasının ve N. Laryngeus İnferior’un Diseke Edilip Edilmemesinin Postoperatif Erken Dönem Kan Kalsiyumuna Etkisi
  • Yunus Topal
  • Mehmet Lari Gedik
  • İbrahim Karagöz
  • Doğan Gönüllü
  • Soykan Arıkan
  • Vahit Tunalı
  • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2014; 4: 69-73 DOI: 10.5152/jarem.2014.499

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form