Özgün Araştırma

Alt Üriner Sistem Şikayetleri Olan Kadın Hastalarda Artan Sıklığı ile Akılda Tutulması Gereken Etiyolojik Faktör Olarak Mesane Taşları
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Selçuk Şahin
 • Mithat Ekşi
 • Feyzi Arda Atar
 • Kamil Gökhan Şeker
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 7-10 DOI: 10.5152/jarem.2016.1082
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Fatih Yanaral
 • Ali Eroğlu
 • Nusret Can Çilesiz
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Zafer Tandoğdu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2019.1997
Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi
 • Ersan Arda
 • Basri Çakıroğlu
 • Mehmet Gürkan Arıkan
 • Ramazan Gözüküçük
J Acad Res Med 2018; 8: 153-156 DOI: 10.5152/jarem.2018.2000

Orijinal Araştırma

Orta Serebral Arterin Aterosklerotik Hastalıklarında Erken Dönem Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemede Lezyon Paterni ile İnme Mekanizmaları Arasındaki İlişki
 • Kürşat Usalan
 • Sibel Üstün Özek
 • Şahinde Fazilet Hız
J Acad Res Med 2022; 12: 116-123 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.32032

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form