Orijinal Araştırma

Servikal Disk Protezi Dislokasyonunun Komplikasyonları: Retrospektif Bir Klinik Çalışma
 • Yener Akyuva
 • Özkan Özger
 • Boran Urfalı
 • Necati Kaplan
 • Ali Maksut Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 1-4 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3774
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Trombolitik Tedavi Komplikasyonları ile Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa Çalık
 • Derya Öztürk
J Acad Res Med 2022; 12: 36-41 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.32932

Özgün Araştırma

Kapalı Kama Yüksek Tibial Valgizasyon Osteotomi Tekniği Nörolojik Komplikasyonlarının Elektrofizyolojik Yöntemle Araştırılması
 • Bülent Yücel
 • Serhat Mutlu
 • Baran Kömür
 • Harun Mutlu
 • Ömer Özel
 • Rıfat Erginer
J Acad Res Med 2014; 4: 12-7 DOI: 10.5152/jarem.2014.463
Radius Alt Uç Kırıklarının Volar Kilitli Plak ile Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Cerrahi Öğrenme Eğrisi Arasındaki İlişki
 • Ayhan Kılıç
 • Serdar Kamil Çepni
 • Halil Polat
 • Ümit Çetin
 • Abdülkadir Polat
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 38-43 DOI: 10.5152/jarem.2011.12
Jinekolojik Laparoskopide Veres Sonrası Kapalı Trokar ile Açık Giriş Tekniğinin Etkinlik Komplikasyon ve Postoperatif Ağrı Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma
 • Murat Bozkurt
J Acad Res Med 2012; 2: 104-108 DOI: 10.5152/jarem.2012.25
Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir?
 • Mehmet Taşkıran
 • Orhan Tanrıverdi
 • Umut Sarıoğulları
 • Göksel Bayar
 • Hüseyin Acınıklı
 • Kaya Horasanlı
 • Muammer Kendirci
 • Cengiz Miroğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 113-116 DOI: 10.5152/jarem.2012.27
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066

Olgu Sunumu

Intertrokanterik Femur Kırığının İntramedüller Çivi ile Fiksasyonunda Kompresyon Vidasının Pelvi içine Migrasyonu
 • Serkan Akçay
 • İsmail Safa Satoğlu
 • Haluk Çabuk
 • Kaya Turan
J Acad Res Med 2013; 3: 44-46 DOI: 10.5152/jarem.2013.13
Kifoplasti Sonrası Gelişen Nadir ve Beklenmeyen Bir Komplikasyon: Spinal Subdural Kanamaya Ait Bir Olgu Sunumu
 • Necati Kaplan
 • Yener Akyuva
 • Göksel Güven
J Acad Res Med 2019; 9: 107-110 DOI: 10.5152/jarem.2019.2180
Postrinoplasti Nazal Dorsal Hematom: Beklenmedik Komplikasyon
 • Ceki Paltura
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2018; 8: 121-123 DOI: 10.5152/jarem.2018.1906
T-Tüpün Çıkarılması Sırasında Kopması: Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi ile Yönetimi
 • Mehlika Bilgi Kırmacı
 • Tamer Akay
 • Esra Özgül
 • Sezgin Yılmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 294-297 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3354

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form