Özgün Araştırma

Pediatrik Olgularda Az Görenlere Yardım Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Osman Bulut Ocak
 • Ferah Özçelik
 • Aslı İnal
 • Serap Yurttaşer Ocak
 • Funda Ebru Önmez
 • Birsen Gökyiğit
J Acad Res Med 2018; 8: 43-45 DOI: 10.5152/jarem.2018.1575
On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çelik
 • Caner Ediz
 • Ahmet Çamtosun
 • Ramazan Altıntaş
 • Serhan Çimen
 • İbrahim Topçu
 • Cemal Taşdemir
J Acad Res Med 2016; 6: 152-155 DOI: 10.5152/jarem.2016.1069

Orijinal Araştırma

Okul Öncesi Dönem Çocukları 2 Cm Altı Renal Pelvis ve Alt Pol Taşlarında ESWL ve RIRS Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Mehmet Eflatun Deniz
 • Ali Çift
J Acad Res Med 2021; 11: 169-173 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.09719
Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Risk Faktörleri ve Klinik-radyolojik Değerlendirmesi
 • Gürkan Atay
 • Emine Çalışkan
 • Nezahat Gürler
 • Demet Demirkol
 • Ayper Somer
J Acad Res Med 2021; 11: 262-268 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22931

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form