Özgün Araştırma

Yaşlı Hastalardaki Femur Boyun Kırıklarında Sementli ve Sementsiz Modüler Başlı Parsiyel Protezlerin Erken Dönem Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Devrim Özer
 • Osman Çimen
 • Ümit Selçuk Aykut
 • Hasan Doğruloğlu
 • Mehmet Bülent Balioğlu
 • Mehmet Akif Kaygusuz
J Acad Res Med 2012; 2: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2012.03
Orta Dönemde Hangi Unikondiler Protez Daha İyi, Fiks mi Mobil mi?
 • Ahmet Murat Bülbül
 • Ersin Kuyucu
 • Adnan Kara
 • Fatih Küçükdurmaz
 • Mehmet Erdil
J Acad Res Med 2016; 6: 31-34 DOI: 10.5152/jarem.2015.863
Penil Protezin Çıkarılmasına Yol Açan Enfeksiyonlarda Çeşitli Komorbiditelerin Rolü
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Süleyman Bulut
 • Güven Erbay
 • Mehmet Karabakan
 • Cevdet Serkan Gökkaya
 • Ali Memiş
J Acad Res Med 2014; 4: 108-110 DOI: 10.5152/jarem.2014.543

Orijinal Araştırma

Servikal Disk Protezi Dislokasyonunun Komplikasyonları: Retrospektif Bir Klinik Çalışma
 • Yener Akyuva
 • Özkan Özger
 • Boran Urfalı
 • Necati Kaplan
 • Ali Maksut Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 1-4 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3774
Video ile Bilgi Verilmesinin Total Diz Protezi Operasyonu Hastalarında Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkisi
 • Onur Baran
 • Cengiz Mordeniz
 • Makbule Cavidan Arar
 • Mustafa Günkaya
J Acad Res Med 2020; 10: 122-128 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2389

Derleme

Mikropeniste Falloplasti ve Penil Protez İmplantasyonu
 • Murat Dinçer
 • Özkan Onuk
J Acad Res Med 2015; 5: 35-38 DOI: 10.5152/jarem.2015.727
Erektil Disfonksiyonun Mevcut Cerrahi Tedavisi
 • Memduh Aydın
 • Aydın İsmet Hazar
J Acad Res Med 2011; 1: 61-64 DOI: 10.5152/jarem.2011.17

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form