Özgün Araştırma

Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
 • Mehmet Fatih Türker
 • Sermin Tok Umay
 • Tamer Akça
 • Tuba Karabacak
 • Kaan Esen
 • Yüksel Balcı
 • Feramuz Demir Apaydın
J Acad Res Med 2017; 7: 74-81 DOI: 10.5152/jarem.2017.1246

Olgu Sunumu

Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları
 • Ebru Yılmaz
 • Ayhan Yılmaz
 • Esmehan Pehlivan
 • Berrin Erok
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Hülya Kurt Yıldız
 • Ali Önder Atça
J Acad Res Med 2017; 7: 149-151 DOI: 10.5152/jarem.2017.977

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form