ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nadir Bir Olgu: Mesane Kanserinin Gluteal Kas Metastazı
(JAREM 2012; 2: 27-28)
DOI: 10.5152/jarem.2012.09
Ciddi Aort ve Koroner Kalsifikasyon Olan Hastada Aortokoroner Bypass: Radyoterapi Hastalığı Uyarır mı?
(JAREM 2013; 3: 38-40)
DOI: 10.5152/jarem.2013.11
Özgün Araştırma
Vestibüler Şvannom Hastalarında Mikrocerrahi Sonuçları: Retrospektif Klinik Çalışma
(JAREM 2019; 9: 80-85)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2226
Vestibuler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2536
Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2508
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019